Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech.

~Carl Rogers

Dlaczego warto nam  zaufać? 

PRYZMATY to miejsce, w którym każdy jest mile widziany. Do każdego pacjenta podchodzimy z szacunkiem, troską, empatią i otwartością. Pracujemy, opierając się na kodeksie etyczno-zawodowym psychologa i kodeksie etycznym psychoterapeuty, a prowadzone procesy psychoterapeutyczne poddajemy regularnej superwizji. Obowiązuje nas zasada poufności i tajemnicy zawodowej.

Czasem możesz nie wiedzieć jakiej pomocy dokładnie potrzebujesz. Najważniejsza jest sama świadomość i decyzja udania się ze swoim problemem do specjalisty. Konsultacja to niezobowiązujące spotkanie, podczas którego wspólnie możemy porozmawiać o tym, co jest dla Ciebie trudne, zastanowić się jakie są źródła omawianych problemów i jaka forma pomocy będzie dla Ciebie najlepsza. Konsultacja to przede wszystkim wywiad z pacjentem i zbieranie informacji przez psychologa. Jeśli masz historię leczenia od innych specjalistów, wystawione wcześniej diagnozy to dobrze będzie zabrać je ze sobą na pierwszą konsultację i przedstawić psychologowi. Po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, psycholog zaproponuje dalszy plan działania i konkretną formę pomocy lub zasugeruje dodatkowe spotkanie poszerzające konsultacje w celu lepszego przyjrzenia się Twoim trudnościom.

50 min. 180 złZarezerwuj wizytę

To szeroki zakres działań skierowany do osób, które potrzebują wsparcia w bieżących trudnościach, kryzysach i związanym z nimi napięciem oraz emocjami. Taka pomoc najczęściej ma formę kilku spotkań, a jej celem jest identyfikacja problemu i znalezienie sposobów na jego rozwiązanie. Pomoc psychologiczna, w przeciwieństwie do psychoterapii jest raczej planowana jedynie na kilka spotkań i dotyczy konkretnego bieżącego problemu. Skorzystanie z pomocy psychologicznej nie wyklucza podjęcia psychoterapii, ale takie decyzje zawsze są podejmowane wspólnie przez pacjenta i psychologa/psychoterapeutę po konsultacji.

50 min. 180 złZarezerwuj wizytę

Obniżony nastrój, depresja, lęki, fobie, trudne emocje, a także inne zaburzenia i trudności dotykają ludzi niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy zawodu. Każda osoba, która czuje się nieszczęśliwa, nie odczuwa satysfakcji w życiu, ma problemy w relacjach z innymi, nie radzi sobie ze stresem lub przeżywanymi emocjami może sięgnąć po pomoc jaką jest psychoterapia.

Zwykle proces psychoterapii zaczyna się od kilku wstępnych spotkań o charakterze diagnostycznym i konsultacyjnym. W czasie ich trwania terapeuta i pacjent mają okazję lepiej się poznać, wspólnie zastanowić się nad celami terapii i zdecydować czy pacjent chce rozpocząć właściwą terapię. W zależności od potrzeb pacjenta, zaburzeń lub problemów, z którymi chce sobie poradzić i wyznaczonych celów, terapia może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Spotkania, czyli sesje, odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają około 50 minut.

W trakcie każdej sesji terapeuta omawia z pacjentem bieżące problemy pojawiające się w życiu pacjenta, przyglądają się im wspólnie szukając ich źródła i starają się znaleźć najlepsze rozwiązania. Terapeuta przez cały proces wykorzystując wiedzę i kompetencje psychologiczne, a także techniki i metody terapeutyczne, wspiera i prowadzi pacjenta w stronę konstruktywnych rozwiązań i pozytywnych zmian.

Proces terapii prowadzony jest w atmosferze akceptacji, otwartości i szacunku i skupia się przede wszystkim na wspieraniu, budowaniu nadziei na zmiany i wzmacnianiu mocnych stron pacjenta.

50 min. 180 złZarezerwuj wizytę

Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób LGBTQ+ nie różni się niczym od pomocy psychologicznej i psychoterapii skierowanej do innych osób. Nie da się natomiast ukryć, że osoby LGBTQ+ z pewnością napotykają na swojej życiowej drodze zupełnie inne trudności, nie tylko w sferze zdrowia psychicznego, ale także w obszarze codziennego funkcjonowania. Jeśli jesteś osobą LGBTQ+ i po prostu szukasz specjalisty, który będzie tolerancyjny, otwarty i akceptujący to jesteś we właściwym miejscu. PRYZMATY to miejsce, w którym każdy jest mile widziany i każdy może zgłosić się po pomoc. Dlatego postanowiliśmy wyróżnić ten zakres naszej działalności i zapewnić Cię, że w PRYZMATACH jesteś u siebie.

50 min. 180 złZarezerwuj wizytę

To forma pomocy skierowana przede wszystkim do osób w kryzysie, po urazach, przeżytej traumie lub trudnych doświadczeniach. Skupia się na zredukowaniu lęku, zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentowi i oswojeniu z nową sytuacją. Głównym zadaniem interwencji kryzysowej jest rozwiązanie problemu, a także pozwolenie na powrót do psychicznej równowagi. Ma formę doraźnej pomocy w sytuacji kryzysu, ale zapewnia także pacjentom kompetencje przydatne do stawiania czoła wyzwaniom w życiu.

50 min. 180 złZarezerwuj wizytę

Oferta szkoleń skierowana jest głównie do instytucji, organizacji i firm oraz grup nieformalnych, które chcą poszerzyć lub wzbogacić swoje zasoby z zakresu umiejętności miękkich, podstawowej wiedzy psychologicznej, empatii, świadomości emocji, profilaktyki zdrowia psychicznego, funkcjonowania chorób, zaburzeń i trudności o charakterze psychologicznym, a także relacji i współpracy, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, radzenia sobie z kryzysami i trudnymi sytuacjami w zespole oraz pracy z zasobami psychologicznymi członków organizacji.

  czas ustalany indywidualnie

 

  kwota ustalana indywidualnie